Kto może skorzystać z uprawnień?

  • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina
  • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko.Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
    nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
  • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
  • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
  • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień?
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego), który:

posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, zaświadczenie wydane przez:

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
specjalistę w dziedzinie pediatrii,

uprawnia dzieci do 18 r. ż. do:

skorzystania z wyrobów medycznych, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy – na podstawie zlecenia upoważnionej osoby
korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Pacjenci spełniający kryteria przyznawania środków pomocniczych określonych w rozporządzeniu, posiadający zaświadczenie z Ustawy za życiem – gdy potrzebują większej liczby wyrobów medycznych przysługujących co miesięcznie, która nie jest wielokrotnością miesięcznego limitu sztuk określonego w rozporządzeniu, przysługuje im zwielokrotniony limit finansowy w zależności od liczby sztuk wypisanych na zleceniu przez osobę uprawnioną.

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz uzyskać dofinansowanie:

  • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • na likwidację barier: architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych
  • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – na zlecenie lekarza prowadzącego, są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne.