Najważniejsze informacje o refundacji z NFZ

Prawo do refundacji z NFZ, komu przysługuje?
Refundowane wyroby medyczne są to przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wydawane na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kto może ubiegać się o refundację z NFZ?
O refundację wyrobów medycznych mogą ubiegać się pacjenci, którzy posiadają ubezpieczenie zdrowotne.

Krok pierwszy:
Niezbędna jest wizyta u lekarza
Niezależnie od tego, jakiego wyrobu medycznego pacjent potrzebuje, musi zgłosić się do specjalisty, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Krok drugi:
Zapotrzebowanie na środki ortopedyczne musi być potwierdzone przez NFZ
Po otrzymaniu od lekarza wniosku należy zgłosić się do oddziału NFZ w celu jego potwierdzenia. Pacjent może udać się osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny. Jeżeli chory wyśle zlecenie pocztą, tą samą drogą otrzyma jego zwrot na wskazany przez siebie adres.

Krok trzeci:
Odbiór wyrobu medycznego w dowolnym sklepie medycznym.
Chory może odebrać produkt na terenie całej Polski. Placówka, do której się uda musi jednak mieć podpisaną umowę z NFZ.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Od 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

  • pacjent ma możliwość uzyskania refundacji większej ilości pieluchomajtek niż 90szt. miesięcznie (o przypisanej ilości decyduje lekarz w porozumieniu z pacjentem )
  • możliwość uzyskania refundacji sprzętu medycznego przed upływem terminu wyznaczonego przez NFZ,
  • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej,
  • korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
  • zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.